ActiveTime24 logo Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej

Artykuły

Dokumenty kuratorium

Każdy obóz powinien zostać zgłoszony do Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy będziemy zamieszczać dokumenty potwierdzające zgłoszenie obozu do kuratorium. Na poniższ...

więcej

Dokumenty firmy

Każdy organizator usług turystycznych /obozy, kolonie, wczasy, zielone szkoły, wycieczki/ powinien posiadać gwarancję ubezpieczeniową, zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzenie działalności potwierdzone wpisem do rejestru organizatorów i pośredników turystyczny...

więcej

Firma

Dokument w przygotowaniu.

więcej