Ostatnie miejsca na zimowiska

Zostały nam ostatnie miejsca na zimowisko w terminie ferii dolnośląskich i mazowieckich oraz terminie ferii śląskich i łódzkich. Do wyboru ferie narciarskie, taneczne, tematyczne. Przypominamy, że na ferie zapraszamy także rodziców i całe rodziny. Szkolenie narciarskie dla rodziców w cenie wyjazdu.

Zapraszamy!!!

Menu