ActiveTime24 logo Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej

Płatności

Każdy z Państwa, po dokonaniu rezerwacji (telefonicznej, online, we współpracujących z nami biurach podróży) otrzyma komplet dokumentów (drogą elektroniczną lub bezpośrednio od agenta).

Na tej podstawie należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy od osoby w terminie najpóźniej 7 dni od daty zawarcia umowy. Pozostała część należności powinna znaleźć się na naszym koncie na 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
ActiveTime24 Magdalena Kryrowicz
Staniszów ul. Słoneczna 3/1
58-500 Jelenia Góra
Santander Bank Polska S.A. 10 Odział we Wrocławiu 64 1090 2398 0000 0001 3111 4882

W tytule przelewu, wpłaty prosimy wpisać koniecznie:
nazwę imprezy, dokładny termin imprezy oraz imię i nazwisko uczestnika

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

FAKTURA
Fakturę otrzymuje każdy uczestnik wyjazdu z ActiveTime24. Fakturę wysyłamy pocztą elektroniczną w formie PDF po zakończeniu imprezy na adres mailowy podany w REZERWACJI.

W opisie faktury standardowo wpisywane jest imię i nazwisko uczestnika imprezy, data imprezy oraz uwaga "wypoczynek dzieci i młodzieży" lub "wypoczynek dorosłych".