ActiveTime24 logo Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej

Dokumenty kuratorium

Każdy obóz powinien zostać zgłoszony do Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy zamieszczamy dokumenty potwierdzające zgłoszenie obozów do kuratorium.