ActiveTime24 logo Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej
Oferta zimowa 2021
Obozy letnie 2021
Zielone szkoły 2020/2021
Wczasy dla dorosłych
Majówka 2021

Artykuły

O firmie i referencje

Biuro turystyczne działa na rynku turystycznym od 2012 roku. Posiada koncesję Wojewody Dolnośląskiego na działalność turystyczną oraz gwarancję ubezpieczeniową firmy ubezpieczeniowej Signal Iduna. Oba dokumenty są dostępne do Państwa wglądu w zakładce "dokumenty fir...

więcej

Dokumenty kuratorium

Każdy obóz powinien zostać zgłoszony do Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy zamieszczamy dokumenty potwierdzające zgłoszenie obozów do kuratorium.

więcej

Dokumenty firmy

Każdy organizator usług turystycznych /obozy, kolonie, wczasy, zielone szkoły, wycieczki/ powinien posiadać gwarancję ubezpieczeniową, zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzenie działalności potwierdzone wpisem do rejestru organizatorów i pośredników turystyczny...

więcej