Dokumenty i regulaminy

Dokumenty organizatora

Gwarancja ubezpieczeniowa

Zezwolenie organizatora turystyki

Referencje

Dokumenty uczestników

Karta kwalifikacyjna

Karta odwiedzin uczestnika

Karta odbioru uczestnika

Rezerwacja – dokumenty i regulamin

OWU ActiveTime24

Regulamin rezerwacji

Wzór umowy

Ubezpieczenia

OWU PZU NNW

OWU PZU Rezygnacji z Uczestnictwa w Wypoczynku

OWU PZU Odpowiedzialność Cywilna

Regulaminy obozowe

Regulamin obozów

Regulamin sanitarny COVID-19

Regulamin zajęć na stoku narciarskim

Dokumenty RODO

Polityka plików cookies

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Menu