Faktury

Faktury wystawiamy na podstawie deklaracji złożonej w formularzu rezerwacyjnym wypełnianym przez Państwa w momencie rezerwacji.

!!! UWAGA - WAŻNE !!!

!!! UWAGA !!!

Prosimy o sprawdzenie w firmie na kogo ma zostać wystawiona faktura vat aby uniknąć wystawiania korekt.

na rodzica?

na dziecko?

na firmę?

Standardowo faktura vat zawiera następujące informacje:
termin i miejsce wypoczynku, imię i nazwisko uczestnika, informację „wypoczynek dzieci i młodzieży”

W przypadku, gdy w momencie rezerwacji nie złożyli Państwo deklaracji o chęci otrzymania faktury vat, konieczne jest wysłanie prośby na e-mail: kontakt@activetime24.com

Wniosek o wystawienie faktury vat można zgłosić najpóźniej do 14 dni po zakończeniu imprezy

Fakturę vat wystawiamy po dokonaniu całkowitej płatności i w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy

Fakturę vat wysyłamy pocztą elektroniczną w formacie PDF, na adres e-mail podany przez Państwa w momencie rezerwacji. Fakturę vat pocztą tradycyjną wysyłamy wyłącznie na wyraźne życzenie Klienta

Menu